Tags

Bs George Thanassoulis và các đồng nghiệp trình bày kết quả nghiên cứu về liên hệ thuốc uống Allopurinol trị thống phong (gout) với suy tim. Bài đăng trong báo Archives of Internal Medicine, 170: 1358, 2010. Tác giả muốn tìm hiểu ảnh hưởng thống phong vơí suy tim như thế nào và đặc biệt muốn biết bệnh thống phong và thuốc uống Allopurinol liên hệ suy tim ra sao.
Phân tích xác suất cho 25090 bệnh nhân. Bệnh nhân bị suy tim và với tiểu sử bệnh thống phong có nguy cơ rủi ro cao

Trong một tường trình khác do Bs Eswar Krishnan đăng trong báo điện tử Circulation: Heart Failure, tháng 11, 2009, cho biết chất uric acid cao trong máu liên hệ bệnh thống phong và suy tim. Bác sĩ khuyến cáo khi bệnh nhân bị thống phong nên hỏi bác sĩ về những nguy cơ bệnh tim.

(Bác sĩ Trần mạnh Ngô)

Xem thêm:

Bệnh Gout là gì?