Tags

,

Phát hiện tại 31 thành phố ở Mỹ, có Los Angeles

SACRAMENTO, California – Hệ thống nước máy ở 25 trong 35 thành phố tại Mỹ được thử nghiệm, cho thấy mức hexavalent chromium, hóa chất gây ung thư cho con người, cao trên mức tối thiểu do tiểu bang California qui định để bảo vệ sức khỏe công cộng, New York Times tường thuật dựa theo báo cáo do một nhóm về môi trường đưa ra hôm Thứ Hai.

Trong số 35 thành phố nơi Environment Working Group (EWG) thử nghiệm ở nước máy, 31 có có chứa chromium-6 và 25, trong đó có Washington, Los Angeles và Norman, Oklahoma, theo đó mẫu thử nghiệm cho thấy hàm lượng ở mức đo được là 12.9 ppb, cao hơn mức do California qui định là 0.06 ppb (part per billion, tức phần trong mỗi tỉ).

Một kim loại nặng thường dùng trong kỹ nghệ nhuộm và sơn phủ, chromium-6 được biết có thể gây ung thư cho người nếu hít phải. Tuy nhiên hiệu quả gây ung thư qua miệng khi uống trong nước vẫn còn là đề tài gây tranh cãi gay gắt giữa giới bảo vệ môi trường và giới kỹ nghệ.

Bản khảo sát mới đây của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường EPA, kết hợp với kết quả nghiên cứu của National Toxicology Program (NTP) cho thấy có nhiều nguy cơ đưa đến bướu nơi đường ruột của loài chuột có tiếp xúc với chất nói trên.

American Chemistry Council và American Water Works Association đồng kêu gọi EPA khoan có quyết định nào đối với chromium-6, cho đến khi nào có thêm những nghiên cứu mới sẽ được công bố vào năm tới. (T.P.)