Tags

Một báo cáo mới đây cho thấy nguồn nước ở đồng bằng sông Hồng hà nhiễm thạch tín và một số hóa chất khác ảnh hưởng đến sức khỏe của 7 triệu người.
Các chuyên viên Thụy sĩ và Việt nam khảo sát nguồn nước mà cư dân đồng bằng sông Hồng hà và thành phố Hà nội dùng, lấy từ các “giếng ống” nhiễm arsenic và 32 hóa chất khác kể cả manganese, selenium và barium.

Nồng độ arsenic từ 0.1-810 microg/L; 27% giếng vượt quá nồng độ an toàn 10 microg/L do Tổ chức Y tế Thế giới quy định. Ước lượng ba triệu người dùng nước có nồng độ thạch tín trên 10 microg/L, một triệu người dùng nước có nồng độ trên 50 mirog/L.

Khoảng 44% giếng có nồng độ manganese trung bình 0.83 mg/L vượt quá mức an toàn 0.4 mg/L do Tổ chức Y tế Thế giới quy định; manganese gây độc hại về thần kinh làm cho trẻ em giảm khả năng trí tuệ.

Nhiễm arsenic là điều đáng quan ngại, tiếp theo là manganese, các chất selenium và barium không có tác hại đáng kể.

Một khảo sát năm 2007 cho thấy nguồn nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu long ở Việt nam có nồng độ arsenic từ 1-845 microg/L (trung bình 39 microg/L), làm cho 0.5-1 triệu người nhiễm độc. Xét nghiệm mẫu tóc của một số người dùng nước giếng có nồng độ arsenic trên 50 mcrog/L chứa nhiều thạch tín hơn tóc của những người khác.
Nhiễm độc arsenic mãn tính từ nguồn nước xảy ra sau nhiều năm nên khó nhận thấy.

Người bị nhiễm độc có những biểu hiện về da, bệnh thần kinh ngoại biên, cao huyết áp, bệnh mạch máu ngoại biên, tiểu đường, bị tăng nguy cơ bị ung thư da, gan, thận, phổi và tuyến tiền liệt. Thạch tín có thể làm tăng tỉ lệ hư thai, sinh non và tử sản.
Vì thiếu hệ thống cung cấp nước công cộng, các hộ gia đình ở các nước đang phát triển dùng các “giếng ống” có đường kính từ 10-20 cm đào xuống từ 30-100 mét để lấy nước. Nước từ các mạch nông này thường nhiễm arsenic và một số hóa chất khác.
Cần có biện pháp trên quy mô lớn để ngăn ngừa nhiễm độc từ nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều triệu người.

Tham khảo
– Winkel LHE et al.: Arsenic pollution of ground water in Vietnam exacerbated by deep aquifier exploration for more than a century. Proc Natl Acad Sci USA 2011 Jan 25, 108(4): 1246-125.
Berg M et al. Magnitude of arsenic pollution in the Mekong and Red River Delta-Cambodia and Vietnam. Sci Total Environ. 2007 Jan 1; 372(2-3): 413-25

Bác sĩ Nguyễn văn Đích
(Theo yduocngaynay.com)