Tags

,

Hễ bệnh là thê thảm. Đó là bài học lớn cho đời người, trong mọi thời và mọi nơi. Nhưng đặc biệt, với đại đa số dân Mỹ, hễ bệnh là sẽ gánh nợ thê thảm. Ngay cả khi hết bệnh, nợ cũng sẽ ám theo suốt đời người, vì chi phí y khoa không bao nhiêu người có thể tự trả nổi, nếu không có bảo hiểm y tế; nhưng cả với người có bảo hiểm, các khoản tiền ngoàì bảo hiểm cũng là những gánh nặng lớn.
Đặc biệt, đã sống ở Hoa Kỳ, mới biết rằng nhiều khi muốn chết sớm cũng không nổi. Bởi vì nếu thở không được, thế là bác sĩ chụp ống vào mũi bắt bệnh nhân thở. Hễ ăn không được, thế là bác sĩ đút ống vào cổ bắt sống thêm.
Do vậy, khi nghe sẽ bảo hiểm toàn dân, dù biết là chi phí sẽ dồn lên công quỹ, nhiều người Việt Nam tin là sẽ đỡ nhiều cho bản thân họ phần nào gánh nặng tài chánh…
Dĩ nhiên, thời hạn áp dụng cũng còn lâu, thời kỳ chuyển tiếp của còn nhiều tranh cãi… nhưng dân nghèo và trung lưu gốc Việt không thể nào hiểu nổi vì sao bên Châu Âu mọi y phí đều do chính phủ chịu được, còn ở Mỹ lại không được.
Bản phúc trình phổ biến hôm Thứ Tư của Consumer Watchdog Campaign cho thấy 1/5 dân Mỹ bị đè nặng vì nợ y phí, và phân nửa trong nhóm dân này không có khả năng trả nợ y phí này chút nào.
Thoạt nghe tưởng như những con số naỳ ở Việt Nam, nhưng thực tế là chuyện ở Hoa Kỳ.
Có bảo hiểm y tế là một chìa khóa để trả chi phí chăm sóc sức khỏe, theo lời CWC, nhưng bảo phí y tế đã tăng vọt như lên trời đã làm nhiều triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế, hoặc chỉ bảo hiểm có một chút thôi.
Riêng cư dân California năm nay sẽ có cơ hội bỏ phiếu cho một đề luật kiểm soat1 bảo phí để ghìm ở một mức vừa phải.
Bản phúc trình nói rằng nợ y tế nặng nhất là ở các gia đình trẻ hơn và thuộc thành phần lao động, nhuũng người nhiều phần không có khả năng mua bảo hiểm.
Carmen Balber, viên chức CWC, nói, “Khi 1/5 dân Mỹ mang nợ y tế có nghĩa minh bạch rằng chúng ta chưa làm đủ để chi phí y tế ở mức vừa phải. Sắp tới, luật liên bang đòi hỏi tất cả dân Mỹ phải có bảo hiểm y tế, nhưng không có gì kiểm soát chuyện các hãng bảo hiểm tính giá trên trời. Các tiểu bang cần có quyền lực để từ chối chuyện tăng bảo phí quá mức. Đề luật sắp bỏ phiếu ở California sẽ cho tiểu bang naà quyền kiểm soát chi phí y tế về guồng máy hành chánh bảo hiểm, về lương các giám đốc và về lợi tức bảo hiểm đang đẩy vọt y phí và đẩy khách hàng ra khỏi khả năng mua bảo hiểm và vào chỗ mang nợ y tế.”
Robin Cohen, thuộc viện thông kê y tế CDC’s National Center for Health Statistics, nói, “Ngay cả trong những người có bảo hiểm tư, khoảng 16% vẫn trở ngại khi trả hóa đơn y tế và 6% không trả nổi chút nào.”
Đó là những người có bảo hiểm mà còn thê thảm như thế, huống gì là người không bảo hiểm là phải chờ té ngã để vào cấp cứu.
Một thông tin khác từ Bộ Y Tế và Nhân Dụng Liên Bang hôm Thứ Tư cho biết rằng, luật cải tổ y tế đã giúp 1.3 triệu thanh niên gốc thiểu số có bảo hiểm y tế. Lý do, luật bảo hiểm y tế mới cho vào vòng bảo hiểm cả các thanh niên hưởng theo chương trình bảo hiểm y tế của ba mẹ cho tới hết năm 26 tuổi.
Thống kê này cho thấy có khoảng 736,000 thanh niên gốc Mỹ Latin, 410,000 gốc da đen, 97,000 Mỹ gốc Châu Á, và 29,000 dân bản xứ da đỏ hay bản xứ Alaska được luật cải tổ y tế của Obama nới rộng bảo hiểm y tế.
Bản thống kê này của Bộ Y Tế và Nhân Dụng phù hợp với cuộc nghiênc ứu cũng in hôm Thứ Tư 7-3-2012 trên tạp chí y khoa Journal of the American Medical Association (JAMA).
Nếu quý bạn có thân nhân ngả bệnh, phải khiêng vào bệnh viện, mới thấy hết những gánh nặng y tế mà người dân Mỹ đang chịu đựng về tài chánh. Do vậy, chúng ta không thể nào hiểu nổi vì sao lại có những người bằng mọi giá lên án cái mà họ gọi là ObamaCare, chương trình cải tổ bảo hiểm y tế do chính phủ Obama đề ra bất kể đánh phá và cản trở từ phía các công ty bảo hiểm và các đại tư bản y tế.
Có ai suy nghĩ gì cao siêu hơn thì không biết… nhưng hãy chờ tới khi họ phải khiêng ba, khiêng mẹ vào bệnh viện rồi mới thấy vì sao dân Mỹ nợ thê thảm vì y tế như thế.
(Theo Trần Khải-Vietbao)