Tags

WASHINGTON — Đường là lý do làm bùng nổ toàn cầu bệnh tiểu đường loại 2, theo lời các nhà nghiên cứu tại đaị học y khoa ở Stanford University.

Mập phì thường được dẫn ra như động cơ chính của bệnh tiểu đường. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới cho thấy thực sự chất đường mới là tiền dẫn cho bệnh tiểu đường.

Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Plos One không hề nói rằng đường gây ra mập phì, nhưng đường là yếu tố đi sát cánh với bệnh tiểu đường.

Cuộc nghiên cứu hướng dẫn bởi GS Sanjay Basu tại Stanford University so sánh về yếu tố đường và tỷ lệ bệnh tiểu đường từ 175 quốc gia trong thập niên vừa qua.

Những quốc gia nào dân chúng dễ tiếp cận với đường ngoaì thị trường, bệnh tiểu đường nhiều thêm.

Cứ thêm mỗi 150 calories mà người dân ở quốc gia đó có từ tất cả các nguồn, thì mức độ lan rộng bệnh tiểu đường tăng 0.1%.

Nhưng nếu 150 calories đó tới từ đường — số lượng này tương đương một lon 12-ounces nước ngọt – thì tỷ lệ bệnh tiểu đường tăng vọt, với mức tăng 1.1%.

Kết quả cũng thấy là các nước được gọi là “dư thừa đường,” bệnh tiểu đường đông hơn; và ngược lại, ở các nước hiếm đường, tỷ lệ bệnh tiểu đường giảm.

Basu nói kết quả không chứng minh rằng đường gây ra mập phì, mà chỉ cho thấy đường ảnh hưởng tới gan và tụy tạng ở những cách mà các loại thực phẩm khác không ảnh hưởng như thế.

Sugar Nutrition UK, hội các nhà sản xuất đường Anh Quốc, nói rằng cuộc nghiên cứu bất toàn, vì dân Anh tiêu thụ đường giảm 6% trong thập niên qua nhưng thời gian này bệnh tiểu đường đã tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, bác sĩ Aseem Malhotra, chuyên ngành tim ở Học Viện Y Tế Quốc Gia NHS, nói cuộc nghiên cứu đưa thêm dầu vào lửa rằng đường thực sự là “một sát thủ thầm lặng” và độc lập với cân nặng cuả cơ thể.

(Theo báo Người Việt)

Đọc thêm: