Tags

Điều gì sẽ xảy ra nếu các tế bào miễn nhiễm của con người có thể chống lại bệnh ung thư giống như chúng đánh lại với bệnh cảm thông thường?

Các nhà nghiên cứu tại 3 trung tâm ung thư Hoa Kỳ đang thử nghiệm ý tưởng như thế bằng việc tái tạo các tế bào T của những bệnh nhân ung thư để tiêu diệt các tế bào ung thư – và công việc đang tiến hành tốt đẹp, theo CNN.

David Porter, bác sĩ tại Đại Học Pennsylvania, nói rằng, “Đây là một trong những tiến bộ thích thú nhất mà tôi đã từng chứng kiến trong điều trị ung thư trong vòng 20 năm qua. Chúng ta đã bước vào một lãnh địa hoàn toàn mới của y khoa.”

Số lượng nghiên cứu của đại học Penn thì nhỏ nhưng đầy khích lệ: trong 37 bệnh nhân bệnh bạch cầu, 12 người miễn giảm, 8 người vào một phần miễn giảm, và phần còn lại chứng kiến sự cải thiện. Trong số 21 trường hợp trẻ em, 18 em được giảm hoàn toàn với tỉ lệ trở bệnh rất thấp. Sự chữa trị là tạo cho các bệnh nhân mắc chứng bệnh giống cảm cúm, nhưng có vẻ trả giá thấp hơn. Và các bác sĩ cho biết rằng các tế bào T tái tạo đang sống trong những bệnh nhân hơn 3 năm. Điều này có thể trong tương lai?

Porter cho biết rằng, “Nó không sẵn sàng với mọi người trong năm tới, nhưng tôi không nghĩ là nói sẽ cần 10 năm.”

(CNN)
Như vậy, giữ cơ thể khỏe mạnh bằng chế độ ăn uống thích hợp, giữ cho các tế bào khỏe mạnh trong trạng thái kiềm là góp phần phòng ngừa UNG THƯ một cách hữu hiệu.
Đọc thêm: