Tags

,

NEW YORK — Nước ngọt bán tại Hoa Kỳ một số có chứa chất gây ung thư, theo bản phúc trình của Consumer Reports.

Bản phúc trình này nói rằng nhiều nước ngọt bán trên thị trường hiện nay có hóa chất có thể gây ung thư: đó là chất làm màu caramel. Trung tâm Khoa học và Quyền lợi Công cộng (CSPI ) phát hành một báo cáo tháng 3 năm 2012 có liên quan đến Coca-Cola, Diet Coke , Pepsi, Diet Pepsi, Dr. Pepper , Whole Foods ‘ 365 cola với một hóa chất gây ung thư mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trên nhãn. Đây là những loại nước ngọt bán chạy nhất trên thế giới? Đó là sự thật đáng sợ!

Bản văn nói Cola là một trong những nước uống bán chạy hiện nay đang có chất màu caramel coloring, có thể có chất 4-methlimidazole, tức là 4-MEI, và chất này thử nghiệm cho thấy gây ra ung thư nói thú vật, và Viện nghiên cứu Ung thư Quốc tế (International Agency for Research on Cancer) cũng nói rằng 4-MEI là chất có thể gây ra ung thư nơi người.

Tiểu bang California hiện có luật buộc dán nhãn hiệu trên thực phẩm hay nước uống nào có hơn 29 microgram chất 4-MEI, nhưng không có luật liên bang tương tự — do vậy trên thị trường có nhiều nước không ghi gì về chất 4-MEI.
Hóa chất , 4 – methylimidazole , thường được gọi là 4 – MI hoặc amoniac sulfite , được tạo ra qua quá trình hình thành amoniac được sử dụng để chế tạo thuốc nhuộm nhân tạo, được dùng làm màu carameltrong những đồ uống phổ biến nhất.

Pepsi trả lời rằng lượng trung bình nước diet soda uống bởi người tiêu thụ chị là 100 mililiters, nên chai Pepsi One không cần ghi nhãn hiệu báo động cơ nguy ung thư?!.

CSPI khẳng định rằng mức độ 4 – Mi trong Coke và nước ngọt khác có nguy cơ tương đương với 4,8 người trên 100.000 . Họ cũng ước tính rằng số lượng 4 – MI trong các thử nghiệm nước ngọt đang gây ra khoảng 15.000 trường hợp bệnh ung thư mỗi năm tại Hoa Kỳ !

(Consumer Report, Vietbao lượt dịch)

Đọc thêm: