Video: Bác Sĩ nói về nước Kangen

Bác Sĩ Hiromi Shinya, MD Ung Thư Ruột, Chế độ dinh dưỡng và nước Kangen

Bác Sĩ Richard Cohen, MD và Nước Kangen

Bác Sĩ Dave Lesman và Nước Kangen

Nước Kiềm – Bác Sĩ Robert Young: độ pH and Sức khỏe (phỏng vấn bởi CNN)

Bác Sĩ Yani Feliciano và Nước Kangen

Bác Sĩ Corinne Allen và công hiệu Nước Kangen cho não

Bác Sĩ Dave Carpenter và lợi ích của Nước Kangen

 
Công trình nghiên cứu của Bác Sĩ Marcia Vega về tính Kiềm và Axit trong máu

2 thoughts on “Video: Bác Sĩ nói về nước Kangen”