Hoạt Động

THÔNG BÁO

Trân trọng thông báo:

Align Into Wellness
Chiropractic – Nutrition — Exercise
———————————
Dr. Thuyen X. Nguyen, D.C., J.D.
7891 Westminster Boulevard – Westminster, CA 92683
714-891-2596

BUỔI NÓI CHUYỆN “TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC ALKALINE”

Thời gian: ngày thứ bảy 16 tháng 11, 2013 từ 10 AM đến 11 AM

Địa điểm: 7891 Westminster Boulevard – Westminster, CA 92683
XIN GỌI 714-891-2596 ĐỂ LẤY HẸN

NuockangenBS Nguyen THuyen

THÔNG BÁO

Trân trọng thông báo:

Công ty Enagic thân mời các đại diện phân phối tham dự Kỷ niệm 39 năm thành lập Công ty và hội thảo toàn cầu vào ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2013. Cơ hội tham dự: chỉ cần giới thiệu 3 máy cho 3 tháng, bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 và tháng 5/ 2013.

news_flyer_okinawaincentive_thumb

THÔNG BÁO

Trân trọng thông báo:

Chương trình hội thảo nước Kangen tại Hà Nội và Sàigòn

0302

THÔNG BÁO

Trân trọng thông báo:

Chương trình ca nhạc giới thiệu dòng nước Kangen sẽ được tổ chức tại Tulsa, Oklahoma vào ngày 19 tháng 11 năm 2011.

Với mục đích đem lại sức khỏe cộng đồng,  Ban tổ chức kính mời tất cả mọi người trong đến tham dự đông đủ để cùng tìm hiểu thêm về dòng nước Kangen.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Mimi Ho

(918)289-4227