Liên Lạc

ENAGIC Co., LTD

ENAGIC đã được thành lập tại Nhật 36 năm trước, nay được xem như là một công ty có uy tín nhất trong vấn đề sản xuất nước tinh khiết. Nước Kangen được sử dụng thành công bởi cả ngàn người trên khắp thế giới.

Với hiệu năng đem tới nhiều lợi ích cho sức khỏe, Enagic đã được giải thưởng từ Hội “Japanese Association of Preventative Medicine for Adult Disease” năm 2002.

Nước Kangen là nguồn nước duy nhất được Bộ Y Tế Nhật (Japanese Ministry of Health and Welfare) chấp thuận được dùng chánh thức tại nhiều bệnh viện tại Nhật Bản.

Nước cung cấp từ máy nước Kangen có vị rất dễ uống, và đem lại nhiều lợi nhuận cho sức khoẻ.

Muốn biết thêm chi tiết về NƯỚC KANGEN, đặt mua máy xin liên lạc:

ANWILLCO. Inc

Phone: (888) 515-3339
Direct: (918) 289-4227

email: kangengroup@gmail.com