Nước Kangen và bệnh loãng xương

Loãng xương – Nước Kiềm ion hóa giúp thúc đẩy sự điều trị bệnh loãng xương.

Thí nghiệm của Viện Đại Học Y Khoa Kyoto, khoa Bệnh Lý Học sau đây:

Sự rối loạn chuyển hóa của Calcium được xem là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh loãng xương có khuynh hướng ngày càng tăng. Vì vậy chúng tôi tiến hành một loạt các thí nghiệm bằng cách cho chuột ăn với số lượng khác nhau của Calcium cùng với nước máy, dung dịch Calcium Lactate (Latic acid + Calcium carbonate) và nước kiềm . Theo các kiểm tra tỉ lệ xương của chuột và thành phần máu, tỷ lệ loãng xương đã được tìm thấy theo thứ tự tăng dần của nước máy, dung dịch Calcium Lactate, và nước kiềm.

Đặc biệt không ngờ dưới điều kiện mức độ thấp của canxi trong thức ăn, nước kiềm ion hóa được coi là kết quả tuyệt vời sau thử nghiệm để điều trị bệnh loãng xương.

Khối u Sinh Học khóa học, Phó Giáo sư Rei Takahashi

Trường Đại học Kyoto của Y học, Giáo sư danh dự Fukui Quận

Đại học Phòng điều dưỡng và Phúc lợi, Dean Yoshinori Itokawa

Tác dụng của nước kiềm với bệnh loãng xương.